Subsidie Idea, een open boek?

04-03-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is sprake van een doeltreffende en doelmatige subsidieverstrekking aan Idea?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
Stichting Idea is een cultuurinstelling met bibliotheken in Soest, Bunnik, De Bilt, en Zeist. Voor Soest verzorgt Idea daarnaast het KunstenCentrum, theater, kunstuitleen en het CultuurPunt. Idea is de organisatie die de meeste subsidie ontvangt van de gemeente Soest. Uit gesprekken met de raad bleek dat er behoefte bestond aan meer inzicht in de subsidierelatie met Idea. Wat hebben de gemeente en Idea afgesproken over de besteding van de subsidie? Wordt het geld effectief en efficiënt ingezet? Deze vragen komen aan de orde in het onderzoeksrapport.
Rapport document