Opvolgingsonderzoek leningen en garanties

29-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachte wisseling en behandeling in de gemeenteraad en de relevante stadsdeelraden? 2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in maart 2011 het rapport Slecht zicht op leningen en garanties. Met dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen uit dit rapport.
Rapport document