Voorkomen en aanpakken, een onderzoek naar jongerenoverlast in Soest

01-10-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In welke mate is de gemeente met haar beleid en bijbehorende activiteiten in staat om de jongerenoverlast terug te dringen?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
De Rekenkamercommissie Soest is nagegaan in welke mate de gemeente met haar beleid en bijbehorende activiteiten in staat is om de jongerenoverlast terug te dringen. Ook is in dit onderzoek van belang geweest hoe de gemeenteraad daarin kan bijsturen.
Rapport document