Riolering, keuzes boven water, onderzoek rioleringszorg Soest

30-06-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad om kaders te stellen bij het vaststellen van het rioleringsbeleid (en de gemeentelijke watertaken) en te sturen en te controleren bij de uitvoering hiervan?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
Doel van het onderzoek is inzicht geven in de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft om kaders te stellen bij het vaststellen van het rioleringsbeleid (en de gemeentelijke watertaken) en te sturen en te controleren bij de uitvoering hiervan. Het gaat hierbij niet om de technische aspecten van de zorg voor een goed functionerend rioleringssysteem. Doel is om de raad inzicht te geven in de beleidsmatige keuzes die gemaakt kunnen (of moeten) worden ten aanzien van de gemeentelijke zorgtaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.
Rapport document