Wmo gRaadmeter, doorlichting Wmo van de rekenkamercommissie van de gemeente Soest

13-02-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe verloopt de Wmo in Soest op basis van ‘de aanzet voor een visiedocument Wmo (aug. 2005)’? Waar moet de raad bij de vervolgstappen rekening mee houden?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
In de doorlichting wordt aan de hand van een aantal meetpunten teruggekeken naar de invoering en uitvoering van de Wmo binnen de gemeente Soest en de betrokkenheid van de gemeenteraad daarbij. Daarmee heeft de doorlichting het karakter van een graadmeter.
Rapport document