Aanbesteden openbaar

01-01-2006 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Type onderzoek: Doelmatigheid Rechtmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Is – voor de te onderzoeken werken en projecten – het inkoop‐ en aanbestedingsbeleid van de gemeente Soest zowel rechtmatig als doelmatig?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
Het onderzoek richt zich op aanbestedingen van (civieltechnische) werken en projecten, niet op aanbestedingen van diensten en leveringen. Het doel van dit onderzoek is om het gemeentelijke aanbestedingsbeleid te toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid.
Rapport document