Actueel bestemd, een onderzoek naar het actualiseren van bestemmingsplannen van de gemeente Soest

01-04-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003a5
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe doeltreffend en doelmatig verloopt het tot stand komen en actualiseren van bestemmingsplannen binnen de gemeente Soest en op welke wijze worden belanghebbenden hierbij betrokken?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het tot stand komen en actualiseren van bestemmingsplannen verloopt binnen de gemeente Soest en hoe belanghebbenden hierbij worden betrokken.
Rapport document