Onderzoek naar grip op verbonden partijen

07-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000312
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Welke verbonden partijen zijn er in Heemstede, wat zijn de sturingsmechanismen en hoe wordt daarvan door de raad gebruikt gemaakt?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Doel van het onderzoek is inzicht bieden in de verbonden partijen waarmee Heemstede een verbintenis is aangegaan inclusief nut, noodzaak en werking. Formuleren van conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de grip op deze partijen.
Rapport document