Quick Scan Handhaving Monumenten

27-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c1170004b0
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Aanleiding was de vraag: Hoe ga je om met monumenten (rijks of gemeentelijk) en hoe borg je dat je dat beleid ook consequent uitvoert? Dit is vertaald naar: Welke instrumenten heeft de gemeente in het voorkomen van verloedering van monumenten en hoe is het optreden daartegen.
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
In de quick scan is ingezoomd op verloederde panden en wat de gemeente daar aan kan doen. Dit op verzoek van enkele raadsfracties, die nader geïnformeerd wilden worden over de aspecten van handhaving, mede naar aanleiding van casuïstiek. Het onderzoek is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de handhavingproblematiek tegen de achtergrond van de gemeentelijke bevoegdheden terzake.
Rapport document