Grip van de raad op verbonden partijen

27-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c1170004b0
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke mogelijkheden heeft de raad om te sturen en toezicht te houden op beleid, beleidsuitvoering en financiën op de terreinen die zijn opgedragen aan de GR Presikhaaf en heeft zij die mogelijkheden in de praktijk optimaal benut?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Onderzoek bestond uit een algemeen deel en onderzoek naar een casus (regionaal hoofdpijn dossier: Presikhaaf, sociale werkvoorziening). Ook al zijn er al veel van dergelijke onderzoeken gedaan (gebruikt in algemeen deel), het heeft, zeker voor de raad van Overbetuwe, nieuwe inzichten opgeleverd die oude patronen kunnen doorbreken.
Rapport document