Het Stuur op Inhuur

08-12-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700039c
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wordt de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van inhuur externen (in de meest brede zin van het woord), opdat hij zijn kaderstellende en controlerende rol kan waarnemen?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Op verzoek van de gemeenteraad van Schiedam heeft de Rekenkamercommissie SchiedamVlaardingen (RKC) een onderzoek naar externe inhuur verricht uitsluitend in de gemeente Schiedam. Naar mening van de auditcommissie wordt teveel geld aan externe inhuur uitgegeven zonder dat er zicht en grip is op de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid. De gemeenteraad heeft gevraagd bij dit onderzoek aandacht te besteden aan het beleid, de afwegingen die in de praktijk een rol spelen, de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd.
Rapport document