Opvolgonderzoek Evaluatie risicomanagement grote projecten

09-12-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Op welke wijze zijn de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport en de besluiten van de raad van september 2012 door het college in acht genomen bij de verdere professionalisering van risicomanagement van grote projecten en is heirmee de kwaliteit van risicomanagement verbeterd?
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
In 2012 heeft de rekenkamercommissie een evaluatie naar het risicomanagement bij grote projecten uitgevoerd. In het opvolgonderzoek wordt ingegaan hoe de raad en het college zijn omgegaan met de aanbevelingen uit het rapport uit 2012.
Rapport document