De raad op afstand

22-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004ec
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Op welke wijze geeft de gemeente Doetinchem invulling aan sturing, beheersing, toezicht en verantwoording ten aanzien van en binnen vennootschappen? Hoe beleeft de gemeenteraad de op afstand gezette taken en op welke wijze maakt de gemeenteraad gebruik van zijn mogelijkheden om bij deelnemingen in vennootschappen zijn kaderstellende en controlerende rollen adequaat te kunnen invullen?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Dit rapport geeft inzicht op welke onderdelen de invulling van governance (deelneming aan private vennootschappen) goed verloopt en welke aspecten om meer aandacht vragen. Het onderzoek richt zich op deelnemingen waarin de gemeente via aandelen een meerderheidsbelang heeft. We hebben ook gekeken naar hoe de gemeenteraad de uitvoering van de op afstand gezette taken beleeft. Heeft de raad de juiste tools om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen?
Rapport document