Voor de (d)Raad ermee!

18-12-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002e6
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Beschikt de gemeenteraad van Dordrecht over kritieke prestatie-indicatoren op het niveau van de drie decentralisaties in het publieke domein en worden gegevens en indicatoren geregistreerd in een systeem dat robuust en toekomstbestendig is?
Gericht op
raadsleden
Samenvatting
De informatievoorziening aan de gemeenteraad van Dordrecht op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen krijgt nog onvoldoende aandacht en stelt de raad onvoldoende in staat om grip te houden op de voortgang binnen het sociale domein. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Dordrecht op basis van een onderzoek naar de sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht.
Rapport document