Voldoende geholpen?

11-06-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 54f06c35bac4011f00608bc7
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Er zijn twee vragen gesteld: 1. In hoeverre voldoet de gemeente Achtkarspelen aan de voorwaarden die nodig zijn om de schuldhulpverlening op een beleidsconforme en doeltreffende manier uit te kunnen voeren? 2. Wat kan geleerd worden over de doeltreffendheid van het beleid uit een vergelijking van beide uitvoeringspraktijken?
Gericht op
Gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
De rekenkamercommissies van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben gelijktijdig een onderzoek gedaan naar de organisatie en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide gemeenten. Die is in Achtkarspelen binnen de eigen organisatie opgezet. In Tytsjerksteradiel is de gemeente voor de uitvoering een samenwerking aangegaan met de Kredietbank Nederland (KBNL).
Rapport document