De lat langs de ondernemende stad - deel I Topsectorenbeleid

02-02-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000298
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Op welke wijze geeft de gemeente uitvoering aan de opbouw van het topsectorenbeleid en de ontwikkeling van kenniscentra? Hoe staan ondernemers en instellingen tegenover de ambities en wat valt er te leren van andere gemeenten?
Gericht op
Gemeenteraad Apeldoorn
Samenvatting
De gemeente Apeldoorn zet in het programma "De ondernemende stad" in op economische groei in 5 topsectoren. Het beleid is gericht op versterking van samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen en de ontwikkeling van 2 kenniscentra. De rekenkamercommissie heeft het draagvlak voor dit nieuwe beleid onderzocht. Ze concludeert dat de samenwerking op topsectoren en kenniscentra erg pril is. De gemeentelijke middelen zijn beperkt i.v.m. de ambities. Er zijn scherpe keuzes nodig. Kansrijk is de oprichting van een kenniscentrum voor cleantech/duurzaamheid. Vergelijking met andere gemeenten leert dat topsectorenbeleid een zaak is van lange adem.
Rapport document