Duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie

18-09-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000370
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe heeft de gemeente Oisterwijk in de periode 2009–2014 invulling gegeven aan het thema duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie en welke kansen en verbeterpunten zijn voor de toekomst te identificeren?
Gericht op
raad en college
Samenvatting
In het onderzoek stond de wisselwerking tussen het vormgeven van duurzaamheid en de versterking van de toeristische-recreatieve kwaliteit in Oisterwijk centraal. Over de periode van 2009 t/m 2014 is teruggekeken hoe deze wisselwerking beleidsmatig en in de uitvoering is vormgegeven en inzicht gegeven in de invulling van dit thema. Ook is verkend wat de mogelijkheden zijn om duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie de komende jaren (verder) concreet vorm te geven. Het onderzoek laat zien dat er kansen liggen om duurzaamheid in te zetten voor de realisatie van de ambities uit de beleidsvisie Toerisme en Recreatie 2014-2020.
Rapport document