Subsidies diversiteit

18-02-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000406
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre waarborgt de gemeente een doeltreffende besteding van subsidies voor diversiteit?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
De gemeente besteedt in totaal € 720 miljoen aan subsidies. Zowel de gemeenteraad als het college willen subsidies efficiënter en meer doeltreffend besteden. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de gemeente een doeltreffende besteding van subsidies voor diversiteit waarborgt.
Rapport document