Het minimabeleid in de gemeente Stichtse Vecht

02-03-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004e4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Is aannemelijk dat het recent vastgestelde minimabeleid van de gemeente Stichtse Vecht op een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige wijze zal bijdragen aan het bestrijden van de financiële effecten van armoede en het stimuleren van participatie van minima in de maatschappij?
Gericht op
gemeente Stichtse Vecht
Samenvatting
Het minimabeleid van de gemeente Stichtse Vecht is nog onvoldoende uitgewerkt. De doelstellingen van het beleid zijn niet meetbaar, de doelgroep is niet goed in beeld en wordt ook niet altijd bereikt. Dit concludeert de Rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar onderzoek naar het minimabeleid van de gemeente. Onderzocht is of het minimabeleid bijdraagt aan het bestrijden van financiële effecten van armoede en het stimuleren van participatie van minima in de maatschappij.
Rapport document