Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet. Follow-up planning van bedrijventerreinen

29-06-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In welke mate slaagt de Provincie er in om haar regierol op het gebied van planning van bedrijventerreinen in te vullen? In dit onderzoek verstaan we onder regie de volgende aspecten: • Zorgdragen voor de kaders voor het bedrijventerreinenbeleid • Zorgdragen voor een actuele behoefteraming voor bedrijventerreinen • Sturing op en bewaking van het aanbod aan bedrijventerreinen • Sturing op en bewaking van de regionale insteek • Sturing op en bewaking van de toepassing van de SER-ladder en de regionale grondprijsmethodiek Daarmee sluiten we aan bij de aanbevelingen gericht op de planning zoals opgenomen in het rapport ‘bedrijventerreinen in de steigers’
Gericht op
Provincie Gelderland
Samenvatting
Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Bedrijventerreinen in de steigers’ uit 2012. In dit vervolg staat de regierol van de provincies bij de planning en programmering van nieuwe bedrijventerreinen centraal. Overaanbod in beide provincies Uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds sprake is van een aanzienlijk overaanbod aan bedrijventerreinen. Dat wil zeggen dat er meer terreinen op voorraad zijn dan er naar verwachting de komende jaren gevraagd zullen worden.
Rapport document