Een majeure opdracht. Overijssel als opdrachtgever voor de BRZO-omgevingsdiensten

02-10-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Oost-Nederland
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze vullen de provincies hun rol in als bevoegd gezag voor majeure risicobedrijven en zijn de provincies in staat om uitvoering te geven aan hun rol als goede opdrachtgever voor de BRZO-Omgevingsdienst?
Gericht op
Provincie Overijssel
Samenvatting
Sinds 2013 hebben provincies de rol als opdrachtgever voor de omgevingsdienst die de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving doet bij majeure risicobedrijven. Deze bedrijven vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). De rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincie Overijssel haar opdrachtgeversrol voor de zogenaamde BRZO-omgevingsdienst heeft ingevuld.
Rapport document