Bedrijventerreinen in de steigers

06-03-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre leidt het door provincies gevoerde bedrijventerreinenbeleid in Overijssel en Gelderland tot de gewenste resultaten en effecten, en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan?
Gericht op
Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel
Samenvatting
De effectiviteit van het bedrijventerreinenbeleid en de daarvoor benodigde regionale samenwerking staat centraal in dit onderzoek. We voerden het samen met enkele gemeentelijke rekenkamers uit. Maatschappelijke zorgen over de verrommeling van het Nederlandse landschap leidden vanaf 2007 ertoe dat ‘zuinig en duurzaam ruimtegebruik’ hoog op de politieke agenda kwam te staan. Via de bestuurlijke keten van Rijk-provincie-(regio)-gemeente voert de overheid een actief beleid om de knelpunten aan te pakken.
Rapport document