Pappen en nathouden. Verdrogingsbestrijding in de provincies Gelderland en Overijssel

18-12-2006 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is het verdrogingsbeleid vormgegeven?
Gericht op
Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel
Samenvatting
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2006 een onderzoek afgerond naar het provinciale beleid ten aanzien van verdrogingsbestrijding. In zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel is bekeken hoe het verdrogingsbeleid de afgelopen jaren is vormgegeven. Ook is onderzocht in hoeverre het verdrogingsbeleid is afgestemd met waterschappen.
Rapport document