Follow-up verdrogingsbestrijding, provincies Gelderland en Overijssel

17-04-2009 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Het doel is inzicht te verkrijgen in de mate waarin een onderzoek een bijdrage levert aan het verbeteren van het provinciaal beleid en om inzicht te krijgen in de acties die zijn ondernomen op het desbetreffende terrein.
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland en Overijssel
Samenvatting
In dit onderzoek zijn de resultaten van het follow-up traject verdrogingsbestrijding voor de provincies Gelderland en Overijssel weergegeven. In het kader van het follow-up traject zijn onder andere diverse documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met betrokkenen binnen de provinciale organisatie. Hierbij is een analyse gemaakt van de procesgang rondom de behandeling van het Rekenkamerrapport (aandacht), de acties op het terrein van verdrogingsbestrijding naar aanleiding van het rapport (actie) en de stand van zaken ten aanzien van resultaten op dit gebied (resultaat).
Rapport document