Water(toets) in zicht: helder of troebel?

07-07-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Voldoet de invulling die de provincie vanuit de drie rollen (initiatiefnemer, waterbeheerder en beoordelaar) geeft aan de watertoets aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden?
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland
Samenvatting
Het doel van het in mei 2008 gepubliceerde onderzoek was om duidelijk te maken in hoeverre de provincies de watertoets gebruiken om het waterhuishoudkundige belang in de ruimtelijke ordening te waarborgen. Dit is gedaan door te kijken naar de wijze waarop de provincies invulling geeft aan de verschillende rollen rondom de watertoets.
Rapport document