Provincie als partner? Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Gelderland.

04-05-2006 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In welke mate heeft de provincie Gelderland de sturingsmogelijkheden gebruikt die ingezet kunnen worden om de doelstellingen ten aanzien van wonen, zorg en welzijn voor ouderen te bereiken?
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland
Samenvatting
De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Voor de provincie Gelderland gold dat de eigen rol goed was doordacht, maar dat het beleid te weinig rekening hield met wensen en behoeften van gemeenten. In haar aanbevelingen adviseerde de Rekenkamer de provincie Gelderland om gemeenten meer te betrekken, om daarmee meer aan te sluiten bij lokale wensen en behoeften.
Rapport document