Saneren is vooruitzien. Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel.

01-12-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Leiden de provinciale keuzes tot effectief bodemsaneringsbeleid en welke leerervaringen kunnen worden opgedaan voor de komende jaren?
Gericht op
Provinciale Staten Overijssel
Samenvatting
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de aanpak voor bodemsanering in de provincies Gelderland en Overijssel. Haar conclusie is dat de provincies effectieve keuzes hebben gemaakt voor het realiseren van de prestaties voor de periode 2005-2009. Tegelijkertijd is het echter niet helder of de gemaakte keuzes ook leiden tot het behalen van de doelstellingen in 2015. Daarbij gaat het om de aanpak van de verontreinigde locaties met risico’s voor de volksgezondheid. De provincies hebben toegezegd begin 2011 met een onderbouwde aanpak te komen.
Rapport document