Regie op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Provincie Gelderland.

31-03-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze voeren de provincies Gelderland en Overijssel de regie over de uitvoering van de ILG-bestuursovereenkomst en welke verbeteringen zijn mogelijk?
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland
Samenvatting
In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van start gegaan. In het ILG zijn verschillende rijkssubsidies voor de inrichting van het landelijk gebied gebundeld. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en hebben daarvoor partners nodig zoals gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties. Beide provincies proberen in de uitvoering recht te doen aan de filsofie van het ILG; ze proberen enerzijds afstand te houden en anderzijds voldoende grip op de uitvoering te houden om geen risico's te lopen. De wijze waarop de provincies deze regierol invullen staat centraal in dit onderzoek.
Rapport document