Voorbereid op weg. Een onderzoek naar leerpunten uit concessieverlening. Provincie Overijssel

06-11-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke lessen kunnen geleerd worden uit eerdere concessieverleningen in het algemeen en de concessieverlening IJsselmond en Midden Overijssel in het bijzonder?
Gericht op
Provinciale Staten Overijssel
Samenvatting
Provincie Overijssel regelt het openbaar vervoer in de regio (uitgezonderd Twente) en verleent daarvoor concessies. Een vervoerder met een concessie mag als enige in een bepaald gebied het openbaar vervoer verzorgen. De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht op basis van drie concessies welke lessen de provincie kan trekken.
Rapport document