Bestemming bereikt. Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten in Gelderland

18-08-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Zijn de grote wegenprojecten maatschappelijk effectief en wat zijn hiervoor de verklaringen?
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland
Samenvatting
Provinciale Staten stellen veel geld beschikbaar voor het realiseren van de grote wegenprojecten. Zo investeert de provincie Overijssel in de periode 2010-2020 ruim € 200 miljoen in provinciale wegenprojecten en de provincie Gelderland in de periode 2010-2019 ruim € 100 miljoen in wegen.Om een beeld te krijgen van de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten heeft de Rekenkamer een aantal grote provinciale wegenprojecten in de provincie Gelderland en Overijssel onderzocht.
Rapport document