Op koers? Een onderzoek naar de Innovatieroute Twente

14-10-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Oost-Nederland
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat zijn de achtergronden, ideeën, afspraken en beoogde prestaties, resultaten en effecten van de Innovatieroute Twente?
Gericht op
Provinciale Staten Overijssel
Samenvatting
De Innovatieroute Twente is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel, de Regio Twente, ondernemingen, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en is gericht op het duurzaam versterken van de economische structuur. Met het onderzoek wil de Rekenkamer inzicht bieden in de doelgerichtheid van de Innovatieroute en mogelijke verbeterpunten daarbij.
Rapport document