Rekenkamerbrief 'Zoektocht naar gemeentelijke beleidsinformatie' : verslag van een onderzoek naar de online vindbaarheid van beleidsdocumenten.'

29-03-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000356
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is het gesteld met de online vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
De Rekenkamer Maastricht heeft eind 2015 de vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht via de gemeentelijke website en zoekmachine Google onderzocht. Op basis van haar onderzoek constateert de rekenkamer dat het slecht is gesteld met de vindbaarheid van gemeentelijke beleidsnota’s en andere (financiële) beleidsstukken. De rekenkamer wijst op de noodzaak om burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen in staat te stellen zich te informeren over het beleid van hun overheid. Dat betekent dat de gemeente de vindbaarheid van beleidsinformatie moet verbeteren. De rekenkamer zal begin 2017 de effecten daarvan onderzoeken.
Rapport document