Ontwikkeling van de Rekenkamerfunctie bij Waterschappen

01-03-2016 | Publicatie
Categorie Algemeen
Bron: Waterkring
Korte beschrijving
Het doel van het position paper is het geven van een impuls aan de discussie door het informeren van de (nieuwe) leden van algemene vergaderingen van de waterschappen over de wenselijkheid van een goede rekenkamerfunctie. Hoewel de Waterkring voorstander is van een wettelijke inbedding van de rekenkamerfunctie, blijkt hiervoor binnen de Unie van Waterschappen geen meerderheid te vinden. De voorkeur van de Waterkring gaat derhalve uit naar het op vrijwillige basis invoeren van de rekenkamerfunctie en naar het bevorderen dat deze zo goed mogelijk inhoud wordt gegeven. Ondertussen kan de discussie met inhoudelijke argumenten verder worden gevoerd.
Publicatie document