Onderzoek effecten decentralisaties in de gemeente Barneveld

27-08-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000340
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
1. Is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het vergrote beroep op de eigen kracht en zelfredzaamheid (In hoeverre is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het motto “Zelf-samen-gemeente”)? 2. Wat zijn de ervaringen van de Barneveldse inwoners met de drie decentralisaties?
Gericht op
Gemeente Barneveld
Samenvatting
Uit de onderzoeksresultaten komt het beeld naar voren dat de invoering van de decentralisaties in Barneveld redelijk goed verlopen is en dat zich op dit moment geen grote structurele problemen voordoen. Er is in de Barneveldse samenleving een goede basis om de decentralisaties op te vangen. Voor het totaal van de Barneveldse bevolking geldt dat de meeste mensen een groot zelfoplossend vermogen hebben en een sociaal netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Er is een grote groep die vrijwilligerswerk doet en van de groep mensen die nog geen vrijwilligerswerk doet, geeft 25% aan dit wel te willen doen.
Rapport document