Opvolging RKC-onderzoeken in de gemeente Opmeer, periode 2012 -2014

06-11-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c11700041c
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe zijn de aanbevelingen van RKC-onderzoeken behandeld, welke besluiten zijn genomen en hoe is daaraan uitvoering gegeven? Daarnaast: op welke manier kan het samenspel tussen raad, college en RKC bijdragen aan opvolging van RKC-onderzoeken.
Gericht op
Gemeenteraad, college en RKC
Samenvatting
De rekenkamercommissie (RKC) heeft de opvolging of doorwerking van twee eerdere onderzoeken in de gemeente Opmeer onderzocht. Het betreft de onderzoeken naar de ontwikkelingen rond de decentralisaties in het sociale domein en naar het grondbeleid. Het opvolgingsonderzoek laat zien hoe de eerdere onderzoeksrapporten zijn behandeld in raadsbesluiten, op welke manier aanbevelingen zijn overgenomen en in hoeverre de aanbevelingen inmiddels zijn opgevolgd. Daarnaast gaat het in op het samenspel tussen raad, college en RKC. Dit leidt tot een aantal suggesties om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken en beter grip te houden op de opvolging van RKC-rapporten.
Rapport document