Uitkomst "De Drie Vragen" over evaluaties (2015)

15-07-2015 | Publicatie
Categorie NVRR
Korte beschrijving
In deze 'Drie Vragen' vroegen wij onze leden of en hoe zij elk individueel rekenkamerproduct evalueren. Tevens is gevraagd naar een eventueel vast formulier/format dat daarvoor wordt gebruikt.
Publicatie document