Informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein. Een open deur?

05-04-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002ee
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe is informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein geborgd?
Gericht op
gemeente Eindhoven sociaal domein
Samenvatting
Hoe zijn persoonsgegevens binnen de informatieketen tussen de gemeente en de uitvoeringsorganisatie WIJeindhoven beschermd? Kaders, ambities en opgaven, de organisatie in samenwerking met de partners in de stad, de mate van realisatie, en wat mogelijke verbeteringen zijn, is onderzocht. Het thema heeft aandacht. Het rapporteren en verantwoordelijkheden zijn niet structureel belegd bij de gemeente, WIJeindhoven en tussen beiden. Het borgen van privacy van bewoners en autorisaties ook in licht van EVP en actieve sturing op PvA en beperking van autorisaties is gewenst. Monitoring van beleidsdoelen heeft extra aandacht nodig.
Rapport document