Slank en hoogwaardig: een onderzoek naar de organisatieontwikkeling in de gemeente Hilversum

30-05-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 562630273b7c86c900e8ada3
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer Hilversum in samenwerking met andere deskundigen
Onderzoeksvraag
Wat heeft het organisatie verandertraject "Slank en hoogwaardig" opgeleverd?
Gericht op
Gemeente Hilversum
Samenvatting
De rekenkamer Hilversum heeft onderzocht wat de reorganisatie van de gemeente Hilversum heeft opgeleverd en komt tot de conclusie dat de bezuinigingsopgave van 77 fte is behaald. Of de gemeente ook beter/hoogwaardiger is gaan functioneren heeft de rekenkamer niet kunnen vaststellen door het ontbreken van een samenhang tussen doelstellingen, maatregelen en resultaat. Ook ontbrak een probleemanalyse waardoor de rekenkamer niet heeft kunnen vaststellen voor welke maatschappelijke problemen het nodig was dat de gemeente hoogwaardiger ging functioneren.
Rapport document