Een optimale route? Het wegenbeheerproces in Neder-Betuwe

16-05-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000474
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe komen de kaders voor het wegenbeheer in de gemeente Neder-Betuwe tot stand en in hoeverre worden deze kaders doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?
Gericht op
gemeente Neder-Betuwe
Samenvatting
De rekenkamercommissie Neder-Betuwe heeft een onderzoek ingesteld naar het wegenbeheer in de gemeente. Met dit onderzoek is de wijze waarop de verschillende bestuursorganen van de gemeente zich inspannen om het wegenbeheerproces optimaal uit te voeren inzichtelijk gemaakt.
Rapport document