Rekenkameronderzoek decentralisaties

22-09-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002f6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Op welke wijze kan de gemeenteraad van Enschede zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de realisatie van de door de raad gestelde doelen en de naleving van de gestelde kaders bij de Jeugdwet, de Participatiewet en de zorg (AWBZ, WMO)?
Gericht op
gemeente Enschede
Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft eind 2014 het onderzoeksbureau PBLQ Zenc opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties een nulmeting uit te voeren en een manier te bepalen waarop de raad periodiek geïnformeerd kan worden over de voortgang van de decentralisaties. Het onderzoek heeft deze doelstellingen niet kunnen verwezenlijken, omdat onvoldoende geschikte gegevens verzameld konden worden. Een wetenschappelijk verantwoord resultaat op basis van de verzamelde gegevens is daardoor niet mogelijk. Toch heeft de rekenkamer naar aanleiding van dit onderzoek een aantal bevindingen gedaan.
Rapport document