Provinciale grip op bedrijven met grote risico's voor hun omgeving (Groningen)

20-06-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Draagt het provinciale toezicht op de majeure risicobedrijven – waarvan de uitvoering is uitbesteed – in voldoende mate bij aan de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften door deze risicobedrijven en welke lessen zijn er te trekken voor de komende periode?
Gericht op
provincie Groningen
Samenvatting
Bij het toezicht op de belangrijkste risicobedrijven werden de omgevingsdiensten in Groningen, Fryslân en Drenthe in 2014 verplicht samen te werken. Het Ministerie heeft de ODG aangewezen om toezicht te houden in de drie noordelijke provincies. In Noord Nederland is tussen de drie omgevingsdiensten een samenwerking tot stand gebracht. De ODG coördineert vanuit Veendam, maar elke provinciale omgevingsdienst voert het toezicht op haar eigen risicobedrijven uit. De Rekenkamer concludeert dat de kennisdeling en uitwisseling van personeel tussen deze drie diensten moet worden verbeterd. Het is gebleken dat de provincies ieder een verschillend eindbeeld van de samenwerking voor ogen hebben.
Rapport document