Aanpak problematische schulden

30-06-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000282
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door:
Onderzoeksvraag
Wat is bekend over de opzet en werking van schuldhulpverlening, schuldenbewind en schuldsanering?
Gericht op
Algemene Rekenkamer
Samenvatting
Op 30 juni is het rapport Aanpak problematische schulden van de Algemene Rekenkamer openbaar geworden. In ons rapport gaan we in op het stelsel met betrekking tot de aanpak van problematische schulden, waaronder de gemeentelijke schuldhulpverlening. We hebben tijdens ons onderzoek dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en rapporten over gemeentelijke schuldhulpverlening van collega’s van de rekenkamercommissie Achtkarspelen, de rekenkamer Den Haag en de rekenkamercommissie Tietjerksteradeel.
Rapport document