Brief Rekenkameronderzoek decentralisaties

22-09-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002f6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Het onderzoek naar een nulmeting bleek niet mogelijk. In de brief wordt dit toegelicht.
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft eind 2014 opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties een nulmeting uit te voeren en een manier te bepalen waarop de raad periodiek geïnformeerd kan worden over de voortgang van de decentralisaties. Het onderzoek heeft deze doelstellingen niet kunnen verwezenlijken, omdat onvoldoende geschikte gegevens verzameld konden worden. Een wetenschappelijk verantwoord resultaat op basis van de verzamelde gegevens is daardoor niet mogelijk. Toch heeft de rekenkamer naar aanleiding van dit onderzoek een aantal bevindingen gedaan en deze in een brief met de raad gedeeld.
Rapport document