Nazorgonderzoek re-integratiebeleid

29-08-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 562630273b7c86c900e8ada3
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is door het college van burgemeester en wethouders uitvoering gegeven aan de besluitvorming door de raad naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek “Re-integratiebeleid” uit november 2009?
Gericht op
Gemeente Hilversum
Samenvatting
De rekenkamer concludeert dat de grip van de gemeenteraad op het onderwerp integratie/participatie sinds 2010 niet is verbeterd. Daarnaast heeft de rekenkamer gekeken hoe Hilversum op het onderwerp re-integratie/participatie presteert in vergelijking met andere gemeenten. Daaruit blijkt dat op een aantal belangrijke onderdelen (zoals het aantal inwoners met een uitkering en het aantal inwoners dat uitstroomt uit een uitkering doordat zij werk hebben gevonden), Hilversum slechter scoort dan gemiddeld. Ook blijken de kosten voor de uitvoering (personele kosten en externe inhuur) relatief hoog. beschikbaar worden gesteld.
Rapport document