Evaluatie Rekenkamer Hilversum

01-09-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 562630273b7c86c900e8ada3
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Begeleidingsgroep raad i.s.m extern bureau
Onderzoeksvraag
Hoe effectief is het werk van de Rekenkamer Hilversum in de periode 2010 – 2016 geweest en welke leerpunten zijn hieruit te trekken voor de gemeenteraad en de rekenkamer?
Gericht op
Rekenkamer Hilversum
Samenvatting
Uit het evaluatierapport van Necker van Naem blijkt dat de rekenkamer een niet weg te denken plaats inneemt in het Hilversumse bestuurlijke bestel. De rekenkamer wordt door raad, college en ambtelijke organisatie gewaardeerd om de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken van de rekenkamer zijn zorgvuldig en gedegen. Dit wordt als een belangrijk ingrediënt gezien voor de effectiviteit van de rekenkamer. Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat de rekenkamer op onafhankelijke wijze haar taak uitvoert zonder nabijheid uit het oog te verliezen.
Rapport document