Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht.

06-09-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Utrecht
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe werkt het nieuwe beleid voor hulp bij het huishouden in de praktijk uit voor klanten en voor de financiën van de gemeente?
Gericht op
Gemeente Utrecht, klanten en aanbieders van huishoudelijke hulp
Samenvatting
Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingen op huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo 2015, onderdeel van de decentralisatie in het sociaal domein. Onderdeel van dit onderzoek zijn een enquête onder cliënten en huisbezoeken. Geconcludeerd wordt dat de gemeente Utrecht onvoldoende maatwerk toepast bij de indicaties voor hulp bij het huishouden.
Rapport document