Sociaal domein Stichtse Vecht na de transitie

28-09-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004e4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre ligt de gemeente Stichtse Vecht op koers met de uitvoering van de doelstellingen, ambities en uitvoeringsplannen ten aanzien van de decentralisaties in het sociaal domein en welk gevolg is in het licht hiervan gegeven aan de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport van 2014?
Gericht op
overheidsinstantie
Samenvatting
De gemeente heeft ingezet op het ‘zacht’ laten landen van de decentralisaties. De transformatie moet nog volop in gang gezet worden. Het gaat vooral om de koppeling tussen beleid en uitvoering, de inhoudelijke integraliteit tussen de drie decentralisaties en het bredere sociaal domein en de verdere ontwikkeling van de samenwerking met de (keten)partners, waaronder het voorveld. De gemeenteraad heeft geprobeerd te sturen. Vanwege het aanzienlijke aantal beleidskaders, ambities, uitgangspunten en principes is het niet eenvoudig doelrealisatie te monitoren.
Rapport document