De doorwerking van de onderzoeken van de Rekenkamer Breda

13-10-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002bc
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat heeft de gemeente Breda met de onderzoeken van de Rekenkamer Breda gedaan. In hoeverre is feitelijke instrumentele doorwerking te constateren van de aanbevelingen van de Rekenkamer Breda in de periode juni 2011 tot heden.
Gericht op
doorwerking binnen en buiten de gemeente Breda
Samenvatting
Het rapport belicht de doorwerking van 13 rapporten van de Rekenkamer Breda in de afgelopen 5 jaar. De doorwerking blijkt redelijk tot goed te zijn. Driekwart van de aanbevelingen in de 7 grotere onderzoeksrapporten is overgenomen door de raad, waarvan ongeveer 86% ook daadwerkelijk uitgevoerd is. Bij de kortere rekenkamerbrieven is ongeveer 60% van de aanbevelingen overgenomen door de raad. De doorwerking wordt door verschillende factoren beïnvloed. De Rekenkamer kan deze factoren slechts deels zelf beïnvloeden. Ultimo is het aan de politiek om de aanbevelingen over te nemen en uitvoering hieraan te geven.
Rapport document