Zicht op de financiële positie. Een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Zaanstad

29-09-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000293
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Bieden de jaarstukken in voldoende mate en op toegankelijke wijze zicht op de financiële positie van Zaanstad?
Gericht op
Gemeente Zaanstad
Samenvatting
In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre het voor een niet-deskundige mogelijk is om zich eenvoudig een goed beeld te vormen van de financiële positie van Zaanstad op basis van de financiële jaarstukken.
Rapport document