De raad en de regio: regionalisering en sturing en controle door de gemeenteraad

24-05-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d6
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe functioneert de gemeenteraad 's-Hertogenbosch in de regionale samenwerking en hoe kan de democratische legitimiteit van de regionale samenwerking versterkt worden?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
De taakuitvoering komt meer op afstand van de raad te staan en raad en raadsleden ervaren te weinig grip, invloed en controle op regionale samenwerking. Raadsleden voelen zich regelmatig voor voldongen feiten gesteld en vinden dat zij niet tijdig genoeg worden betrokken bij keuzes die regionaal worden gemaakt. Deze problemen zijn aan de orde in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, en worden ook ervaren in 's-Hertogenbosch. Hoe zorg je dat de raad stuurt in het verlengd lokaal bestuur?
Rapport document